Kiểm tra đầu số nhà mạng

1/ Đầu số mạng Vinaphone 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082. Như vậy đầu số  là của mạng nào bạn đã biết chưa?

Đầu số 08 là của nhà mạng Vinaphone

Đầu số 0123 > sẽ chuyển thành 083

Đầu số 0124 > sẽ chuyển thành 084

Đầu số 0125 > sẽ chuyển thành 085

Đầu số 0127 > sẽ chuyển thành 087

Đầu số 0129 > sẽ chuyển thành 080
088 của VinaPhone

Đầu số 07 là của nhà mạng Mobifone

Đầu số 0120 > sẽ chuyển thành 070

Đầu số 0121 > sẽ chuyển thành 079

Đầu số 0122 > sẽ chuyển thành 077

Đầu số 0126 > sẽ chuyển thành 076

Đầu số 0128 > sẽ chuyển thành 078
089 là một trong những đầu số đẹp của nhà mạng Mobifone 

Đầu số 03 là của nhà mạng Viettel

Đầu số 0162 > sẽ chuyển thành 032

Đầu số 0163 > sẽ chuyển thành 033

Đầu số 0164 > sẽ chuyển thành 034

Đầu số 0165 > sẽ chuyển thành 035

Đầu số 0166 > sẽ chuyển thành 036

Đầu số 0167 > sẽ chuyển thành 037

Đầu số 0168 > sẽ chuyển thành 038

Đầu số 0169 > sẽ chuyển thành 039

 mã mạng 086 của Viettel

Đầu số 05 là của nhà mạng Vietnamobile

Đầu số 0186 -> sẽ chuyển thành 0565

Đầu số 01866 > sẽ chuyển thành 0566

Đầu số 01867 > sẽ chuyển thành 0567

Đầu số 01868 > sẽ chuyển thành 05668

Đầu số 01869 > sẽ chuyển thành 0569

Đầu số 01882> sẽ chuyển thành 0582

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông thuê bao 11 số của mạng của mạng VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082.

Thuê bao 11 số của nhà mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Còn các thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0123, 0126, 0128 sẽ chuyển thành 070, 079, 077, 076, 078.

Thuê bao 11 số của Vietnamobile và Gtel sẽ chuyển sang thuê bao 10 số đầu số 05x. Cụ thể thuê bao 11 số 0199 của Gtel sẽ được đổi sang đầu số 059, còn thuê bao 11 số 0188, 0186 của Vietnamobile sẽ được đổi sang đầu số 056, 058.

Các thuê bao 10 số đang sử dụng như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096 sẽ không bị ảnh hưởng gì sau khi thực hiện kế hoạch chuyển đổi này.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.